home | e-mail | kontakt  
01
O NÁS
02
PRODUKTY
03
REFERENCIE
04
KONTAKT
04/05/2006
Dňa 4. mája bola
spustená do prevádzky
naša nová webová
stránka.

01/04/2006
Tu sa budú uverejňovať
Vaše aktuality
a oznamy pre zákazníkov
a partnerov alebo....
čo budete potrebovať...
Produkty:

 • Kataster nehnuteľností
 • Inžinierska geodézia
 • Projekty pozemkových úprav
 • Zakladanie bodových polí
  metódou GPS

 • Obchod s nehnuteľnosťami
 • Zabezpečenie kvality prác • Zakladanie bodových polí metódou GPS:

  - zameranie a vypočty priestorových
    súradníc bodov v rôznych
    súradnicových systémoch
  - transformácie súradnicových systémov
  - mapovanie pre GIS

         o nás | produkty | referencie | kontakt Copyright © 2006 DEUS all rights reserved.