home | e-mail | kontakt  
01
O NÁS
02
PRODUKTY
03
REFERENCIE
04
KONTAKT
04/05/2006
Dňa 4. mája bola
spustená do prevádzky
naša nová webová
stránka.

01/04/2006
Tu sa budú uverejňovať
Vaše aktuality
a oznamy pre zákazníkov
a partnerov alebo....
čo budete potrebovať...
Produkty:

 • Kataster nehnuteľností
 • Inžinierska geodézia
 • Projekty pozemkových úprav
 • Zakladanie bodových polí
  metódou GPS

 • Obchod s nehnuteľnosťami
 • Zabezpečenie kvality prác • Zabezpečenie kvality prác:

  Kvalitu a požadovanú presnosť podrobného merania
  zabezpečujeme totálnymi stanicami firmy
  Sokkia a Nikon. Polohovú presnosť meračských
  sietí zabezpečujeme meraním GPS prístrojom
  Leica SR 530 RTK (real-time receiver)
  12L1 + 12L2. Autorizácia podľa §6 zákona NR SR
  č. 215/95 Z.z. o geodézii a kartografii písmeno
  A až J. Oprávneniena na vykonávanie pozemkových
  úprav podľa vyhlášky MPVž SR č. 155/1992 Zb.
         o nás | produkty | referencie | kontakt Copyright © 2006 DEUS all rights reserved.